INFOBALT
<< Pagrindinė svetainė Skaitmeninė Lietuva >> „INFOBALT“ kontaktai

„INFOBALT“ įgyvendina mokymų projektą

Asociacija „INFOBALT“ kartu su 52 Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus įmonėmis, „INFOBALT“ narėmis, įgyvendina projektą „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus“. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto SFMIS Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-01-564

 

  • Projekto darbų pradžia – 2009 m. gegužės 1 d.
  • Projekto darbų pabaiga – 2012 m. balandžio 30 d.
  • Bendra projekto vertė – 17.221.717 litų, projektui įgyvendinti skirta 13.777.373 litų Europos Sąjungos parama, t.y. 80 proc. šio projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų.

Projekto tikslas – tobulinti informacijos ir ryšių technologijų srityje dirbančių specialistų bendruosius bei specialiuosius gebėjimus. Mokymų programa orientuota į specializuotų žinių gilinimą, naujų technologijų įsisavinimą bei specialistų sertifikavimą.  Trejus metus truksiančiame projekte dalyvaus ir savo žinias bei įgūdžius tobulins 1201 IRT sektoriaus įmonėse dirbantis specialistas. Bendrieji mokymai organizuojami Lietuvoje, specialieji – įvairiose užsienio šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Filipinuose, Danijoje ir kitose.

 

 

Asociacija INFOBALT. Akademijos g. 2 - 519/520, LT-08412 Vilnius.
Tel.: (8 5) 2 622 623, faksas: (8 5) 2 622 624. El. paštas: office (eta) infobalt.lt
Į viršų